3 primære sanser, Pædagogisk idræt og Selvhjulpenhed

De 3 primære sanser er medfødte sanser. Hos nogen børn er disse sanser ved fødslen ikke i balance og barnet kan have brug for ekstra stimulation. Hvis en eller flere af de 3 primære sanser ikke er i balance, kan barnet opleve vanskeligheder i bevægelse af kroppen, som herudover også påvirker samspillet med de andre børn og voksne, samt øvrige udviklingsmuligheder.

 

I Mini Ajax har vi fokus på de 3 primære sanser i vores daglige arbejde og stimulere jeres barn, så deres primære sanser bliver stimuleret igennem hele dagen, eftersom det er grundlæggende for en god motorisk udvikling.

 

Læs om de 3 primære sanser, pædagogisk idræt og selvhjulpenhed, som vi arbejder med i hverdagen, ude i underpunkterne til venstre.