Forældrebestyrelsen og Institutionsbestyrelsen

Bestyrelsen i Mini Ajax er en to- strenget bestyrelse.

 

Institutionsbestyrelsen

Institutionsbestyrelsen har arbejdsgiverkompetencen, og er den overordnede bestyrelse, Institutionsbestyrelsen består af 2 forældrerepræsentanter fra forældrebestyrelsen, 2 repræsentanter fra Håndboldklubben Ajax, en repræsentant med interesse for at Mini Ajax, fortsat er en institution i udvikling, samt lederen.

 

Forældrebestyrelsen 

Forældrebestyrelsen i Mini Ajax - Børn i bevægelse består af 6 repræsentanter og 2 suppleanter, hvor der er valg til forældrebestyrelsen på forældremødet i oktober. I forældrebestyrelsen er der 2 repræsentanter for personalet og lederen af Mini Ajax.

                                                    

Som en del af forældrebestyrelsen får man indblik i institutionens liv og hverdag. Vi er med til at lægge den overordnede pædagogiske linje, selvfølgelig med udgangspunkt i og respekt for personalets store viden og praktiske erfaring i det konkrete arbejde med børnene. Vi inddrages også i beslutninger angående institutionens drift, både hvad angår økonomien og de personalemæssige forhold.

 

Arbejdet i forældrebestyrelsen er drevet af en god portion nysgerrighed, interesse og ikke mindst engagement i børnenes hverdag. Vi arbejder hele tiden på at gøre det gode samarbejde mellem forældre og personale endnu bedre blandt andet ved at komme med konkrete ideer og forslag til ting, som kunne gøres anderledes. Samtidig har vi et ønske om at styrke fællesskabet blandt forældrene i Mini Ajax, og her er et medlemskab af forældrebestyrelsen et rigtig godt sted at starte.

 

Brug os!

Du kan sende en besked via Aula til forældrebestyrelsens postkasse, hvor du kan skrive gode forslag/ideer, ris, ros eller bare en hurtig kommentar. På hvert forældrebestyrelsesmøde tømmer vi postkassen og tager stilling til de beskeder, der blevet sendt. Du kan også altid gå til en repræsentant, hvis der er emner, du synes, forældrebestyrelsen skal tage op. På aula, under dokumenter, kan man se Navn, billede og stue på de forældre som er en del af forældrebestyrelsen.

 

  

Forældrebestyrelsen mødes 4 gange om året, 2 gange om foråret og 2 gange om efteråret.

 

 

Lovgrundlag

Vil du vide mere om lovgrundlaget for forældrebestyrelsen, henviser vi til Dagtilbudslovens § 14 vedrørende nedsættelse af bestyrelsen samt til § 15 vedrørende bestyrelsens arbejde. Du kan finde dagtilbudsloven her.

 

Du kan læse mere om kommunens rammer for forældrebestyrelsens arbejde på Københavns Kommunes hjemmeside.