Om Sygdom

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet pjecen "Smitsomme sygdomme hos børn og unge; vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2011",

 

Download: Smitsomme sygdomme hos børn (pdf - 1,0 MB)

 

Vejledning for skoler, daginstitutioner og forældre. Heri står:

 

"Reglerne for fremmøde i institution er fastsat for at begrænse spredning af smitsomme sygdomme. Hovedreglen er at syge børn ikke må møde i institutionen, og at et barn med en smitsom sygdom først må modtages, når det ikke længere smitter. Barnet er rask når det på sædvanlig måde kan klare at opholde sig i institutionen. Det vil sige, at barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer, uden at kræve særlig pasning. Hvis et barn møder i institutionen uden at være helt rask, har det på grund af nedsat modstandskraft større risiko for at få komplikationer til sygdommen eller pådrage sig en anden sygdom."


Disse regler er retningslinjer vi følger. Når Jeres barn er syg må barnet ikke komme i Mini Ajax. Hvis Jeres barn bliver syg i vuggestuen, vil vi kontakte Jer og vi forventer at I henter Jeres barn. Barnet bør blive hjemme indtil det er helt frisk, og i samarbejde med sundhedsplejerskerne anbefaler vi en feberfri dag hjemme. Dette for at støtte Jeres barns immunforsvar, således at barnet ikke hurtigt får en ny sygdomsperiode.

 

Et barn i vuggestuealderen vil sjældent selv kunne fortælle at det er utilpas. Det vil være det pædagogiske personale, som vil se at barnet ikke er frisk, som vil se at barnet er påvirket, er træt, har blanke øjne, virker utilpas. Vil se at det er for svært og krævende for barnet at indgå i dagens aktiviteter. Et barn behøver ikke at have feber for at være sygt.

Som forældre vil I kunne opleve, at når I henter Jeres syge barn hjem, vil barnet virke frisk når I er kommet hjem. Dette er ikke unormalt idet barnet her har mulighed for at slappe af, for at få ro, barnet skal ikke længere forholde sig til de andre børn i gruppen.

Børn i vuggestue vil ofte have mange sygedage. Det er en god ide' at opbygge et netværk, som kan passe barnet, nogle af dagene.

I Mini Ajax - børn i bevægelse, har vi fokus på god hygiejne. Vi benytter engangsmaterialer ved håndvask og bleskift. Den sundhedsplejerske som er tilknyttet vuggestuen, har undervist medarbejderne i hvad god hygiejne er og vigtigheden af hyppig håndvask. Alle ansatte vasker hænder når de møder ind i institutionen.

 

Forældre skal vaske deres barns hænder i vuggestuen inden de afleverer barnet.
Børnene får vasket hænder inden de spiser.

På Aula vil der blive skrevet ud, når vi har smitsomme sygdomme og børnesygdomme.

Vi giver ikke børn medicin i vuggestuen eller indsmører barnet med lægeligt ordinerede cremer. Undtagelsesvis hvis barnet har en kronisk sygdom. Dette skal dokumenteres lægeligt.